We connect solar, batteries & grid.

Met volledige focus op uw specifieke vraagstuk komen wij met een passende oplossing.

Omdat elke situatie anders is.

De ontbrekende schakel in uw energietransitie.

"Hoe worden wij als bedrijf minder vatbaar voor het dynamisch energietarief?"

Een holistische benadering is hier op zijn plaats! Door enerzijds te kijken naar alles wat met het besparen, opwekken en opslaan van energie te maken heeft,  en anderzijds de processen die hierop van toepassing zijn op een zo slim mogelijke manier aan te sturen, kan de impact van het dynamische energietarief zo veel mogelijk worden geminimaliseerd. 

Wanneer een batterij daarnaast via artificiële intelligentie kan worden ingezet op de verschillende energiemarkten ontstaat bovendien een heel mooi verdienmodel. Ook wordt hiermee bijgedragen aan de stabiliteit van het elektriciteitsnet. Een winwin situatie dus!

"Wat is de meest verstandige benadering voor onze investeringen in duurzame energie: via kapitaal (CAPEX) of door operationele uitgaven (OPEX)?

Deze keuze hangt af van verschillende factoren, waaronder de financiële structuur van je bedrijf, belastingimplicaties, liquiditeitsbehoeften en risicobereidheid. Met CAPEX behoud je uiteraard volledige eigendom en controle maar is het wel belangrijk voldoende kapitaal over te houden voor andere bedrijfsbehoeften. 

Daarbij brengt dit met zich mee dat een zekere kennis en verantwoordelijkheid ten aanzien van de verschillende energie-assets in en rondom uw bedrijf een vereiste is. In het steeds complexer wordende energielandschap is dat zeker niet altijd evident. 

OPEX biedt meer flexibiliteit omdat je niet vastzit aan activa op lange termijn. Als de technologie evolueert, kun je makkelijker upgraden. Een Power Purchase Agreement (PPA) is een populaire OPEX-constructie die de afgelopen jaren sterk in opkomst is. 

"Onze PV-installatie dateert uit 2010. Op welke manier kunnen wij deze installatie vernieuwen zonder het recht op groene stroomcertificaten te verliezen?"

Bij het ontluiken van de markt voor zonnepanelen in België werden aanvankelijk nog forse subsidies uitgekeerd op basis van de totale jaarlijkse productie van een systeem. 

Deze groene stroomcertificaten werden toegekend voor een periode van 20 jaar en kwamen nog boven op het voordeel van de terugdraaiende teller. 

Om van deze certificaten te kunnen blijven profiteren is het in principe niet toegestaan het totale piekvermogen van deze bestaande installatie te verhogen. 

Door het uitfaseren van de terugdraaiende kan het wel interessant zijn om een batterij met eigen omvormer aan het systeem toe te voegen zonder dat daarbij de certificaten verloren gaan. Een extra PV-systeem toevoegen waarbij de productie beter over de dag verdeeld wordt is ook altijd een mogelijkheid (oost-west oriëntatie).

"We hebben een groot bedrijfspand maar ons verbruik is relatief laag. Hebben zonnepanelen of een batterij wel zin?"

Met een laag eigenverbruik was het voor bedrijven die over een groot dakoppervlak beschikken vooralsnog een stuk minder interessant om veel zonnepanelen te plaatsen. Het is immers beter om zelf opgewekte energie direct zelf te verbruiken in plaats van deze in het net te injecteren. 

Door een batterij te combineren met een PV-installatie en deze daarbij in te zetten op de day-ahead- en onbalansmarkt kunnen echter zeer mooie rendementen gemaakt worden waarbij de batterij tevens bijdraagt aan de stabiliteit van het elektriciteitsnet. Een mooie manier dus om als bedrijf uw dak en netaansluiting te rentabiliseren.

"Welke impact heeft het capaciteitstarief op onze energiefactuur? "

Dat is van van verschillende factoren afhankelijk, zoals het type energiecontract, je verbruikspatroon en de specifieke tarieven die worden toegepast. Het capaciteitstarief is een onderdeel van de distributiekosten op de energiefactuur en wordt meestal berekend op basis van het maximale elektrische vermogen dat gedurende een kwartier wordt afgenomen.

Over het algemeen heeft het capaciteitstarief tot doel om bedrijven aan te moedigen om hun piekverbruik te verminderen en zodoende de balans op het net te garanderen.

Een batterij kan helpen de impact van dit tarief omlaag te brengen door de piekbelasting op het net te verminderen. De toppen van uw energieprofiel worden als het ware afgeschoren (Peak Shaving).

Ontdek onze producten en services.

Ontdek hier het uitgebreide aanbod van StoriumPlus.

Our Purpose

We want to maximize the
potential of free energy

Wij zijn ervan overtuigd dat dit mogelijk wordt door meer opslagcapaciteit toe te voegen aan het elektriciteitsnet en tegelijkertijd meer controle over de verschillende energiestromen te geven aan onze eindgebruikers.