Value for Battery

Een groot aantal bedrijven heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in zonnepanelen. Groene stroomcertificaten en de terugdraaiende teller zorgden hierbij bijna automatisch voor een interessante business case. Met het uitfaseren van de analoge teller en tegelijkertijd de introductie van dynamische- en injectietarieven loont het echter in veel gevallen om overschotten aan zelf opgewekte energie op te slaan in een batterij. Deze situatie zal zich echter voornamelijk voordoen op zonnige dagen waarbij een relatief eenvoudig aansturingsalgoritme volstaat. 

Om het rendement van een opslagsysteem nog verder te verhogen kan een batterij ook op een meer proactieve manier aangestuurd worden. Hierbij kan deze tevens worden ingezet op de verschillende energiemarkten. Aangezien hiervoor specifieke kennis en slimmere algoritmes (artificiële intelligentie) nodig zijn, wordt dit over het algemeen uitbesteed aan een gespecialiseerde partij. Dit kan een energieleverancier zijn maar ook een zogenaamde aggregator die verschillende assets samenvoegt. Doordat de batterijen zo op een veel effectievere manier worden ingezet, zijn er ook meerdere use-cases mogelijk.

Eigen verbruik:

Het teveel aan lokaal opgewekte energie wordt opgeslagen en vrijgegeven wanneer dat nodig is. De batterij is als het ware de buffer tussen opgewekte en verbruikte energie. Het eigen verbruik wordt verhoogd en de afhankelijkheid van het net neemt af.

Trading:

Door gebruik te maken van de prijsvariabiliteit op de verschillende energiemarkten (EPEX Spot en onbalans) ontstaat een interessant rendement dat zich vertaalt in een lagere maandfactuur of zelfs een maandelijkse compensatie.

Peak Shaving:

Een batterijsysteem kan de verbruikspieken aftoppen waardoor het vermogen dat aan het net wordt onttrokken verminderd. Dit resulteert in een lager capaciteitstarief en dus een lagere elektriciteitsrekening. Ook draagt dit bij tot een stabieler electriciteitsnet.

Netbalancering:

Door de capaciteit van een batterij beschikbaar te stellen aan de netbeheerder, kan deze bijdragen aan het handhaven van de balans in het elektriciteitsnet. U ontvangt een vaste vergoeding, zelfs als het niet nodig blijkt te zijn uw asset in te zetten. 

Extra capaciteit:

Bent u van plan uw wagenpark om te zetten naar 100% elektrisch? Dan kan het zijn dat u tegen de grens van uw netcapaciteit aanloopt. Een batterij zorgt ervoor dat u snel meer vermogen kunt krijgen, waardoor u bijvoorbeeld sneller voertuigen kunt laden. 

Mircrogrid:

Wanneer er (tijdelijk) geen netaansluiting beschikbaar is, is het mogelijk onze batterijen off-grid in te zetten. Het effectieve beheer in een microgrid vereist een geavanceerd energie management systeem (EMS) om ervoor te zorgen dat de batterijen op de meest efficiënte manier worden gebruikt. 

Mircrogrid:

Wanneer er (tijdelijk) geen netaansluiting beschikbaar is, is het mogelijk onze batterijen off-grid in te zetten. Het effectieve beheer in een microgrid vereist een geavanceerd energie management systeem (EMS) om ervoor te zorgen dat de batterijen op de meest efficiënte manier worden gebruikt.