Vision

Een sterker en stabieler elektriciteitsnet door meer opslagcapaciteit

Net als bij wet van de communicerende vaten geldt dat voor het opwekken en verbruiken van elektriciteit er altijd een perfecte balans tussen beiden moet zijn. Door enerzijds sterke elektrificatie van de samenleving en anderzijds het steeds groter wordende aandeel van hernieuwbare bronnen in de energiemix dreigt deze balans echter verstoord te raken. 

Wij zien het als onze taak om het onuitputtelijk potentieel aan duurzame energie zo veel mogelijk te benutten door deze balans te herstellen.

Wij zijn ervan overtuigd dat dit mogelijk wordt door meer opslagcapaciteit toe te voegen aan het elektriciteitsnetwerk en tegelijkertijd meer controle over de verschillende energiestromen te geven aan onze eindgebruikers.

Onze missie is het dan ook om op korte termijn zo veel mogelijk slimme batterijen te installeren waardoor onze klanten zich kunnen focussen op hetgeen hen als ondernemers het meeste drijft!

Mission

Adding smart storage capacity to the grid

Wij zien het als onze missie om zoveel mogelijk bedrijven van een slimme batterij te voorzien.

Smart
Solar

Smart
Battery

Energy
Management

Pupose

We want to maximize the potential of free energy