Kennis databank

De energietransitie gaat gepaard met een hoop nieuwe termen en benaderingen. We hebben ze hier voor je gebundeld!

Capaciteitstarief

Dat is de nieuwe berekening voor je gebruik van het elektriciteitsnet, ook gekend als de ‘distributienetkosten’ of ‘nettarieven’.

Het capaciteitstarief heeft geen effect op je energietarief, alleen op het deel nettarieven van je totale energiefactuur.

Injectietarief

Ook wel bekend als terugleververgoeding. Dit is de financiële compensatie die je krijgt van je energie-leverancier voor de elektriciteit die je zonnepanelen produceren, maar je zelf niet meteen kan verbruiken. Je geeft die ‘extra’ elektriciteit aan het stroomnet af en hiervoor ontvang je een tarief van je energieleverancier.

Dynamisch tarief

Het dynamisch energietarief is een constructie waarbij de kosten voor gas en stroom die per dag en per uur verschillen en gebaseerd zijn op de inkoopprijzen van energie op de stroom- en gasbeurs. Het tarief voor stroom is elk uur anders en die van gas verschilt elke 24 uur.

C-rate

Dit is een maatstaf die wordt gebruikt om de laad- en ontlaadsnelheid van een batterij of een batterijopslagsysteem te beschrijven. De C-rate wordt gedefinieerd als vermogen waarmee wordt opgeladen of ontladen, gedeeld door de nominale capaciteit van de batterij.

BRP

Een Balancing Responsible Party verwijst naar een entiteit die verantwoordelijk is voor het handhaven van evenwicht tussen de productie en consumptie van elektriciteit binnen het elektriciteitsnetwerk.

Day-Ahead handel

Verwijst naar de handel in elektriciteit voor de volgende dag, die bijvoorbeeld plaatsvindt op EPEX Spot (European Power Exchange). De marktresultaten worden elke dag om 12.40 uur gepubliceerd. Vanaf 15.00 uur is het al mogelijk om de intraday handel voor de volgende dag te beginnen.

PPA

Een Power Purchase Agreement is een stroomafname-overeenkomst tussen twee partijen, zijnde een elektriciteitsproducent en een afnemer hiervan, zoals een elektriciteitsverbruiker of -handelaar. Een PPA omvat alle voorwaarden voor deze overeenkomst, zoals de hoeveelheid te leveren elektriciteit, de onderhandelde prijs, wie welke risico’s draagt, de vereiste boekhouding en de boetes indien het contract niet nageleefd wordt.

Elektriciteitshandel

Afhankelijk van de marktopzet zijn verschillende vormen van handel in elektriciteit mogelijk, variërend van anonieme spotmarkten voor de korte termijn tot Over The Counter-markten voor de lange termijn. Dit maakt het mogelijk elektriciteit te verhandelen tussen elektriciteitsproducenten, grote industriële verbruikers en elektriciteitsleveranciers voordat de elektriciteit aan de eindverbruikers wordt geleverd

Balanceringsmarkt

Net zoals in andere Europese landen, waakt transmissienet-beheerder Elia over de balans in het Belgische net. Ze eist dat elke BRP een gebalanceerd portfolio handhaaft. Concreet betekent dit dat de afname en injectie in haar portfolio, rekening houdend met verhandelde volumes op de elektriciteitsmarkten, elk kwartier in evenwicht dient te zijn.

LFP

Deze batterij heeft lithiumijzerfosfaat als kathodemateriaal. De anode van de batterij is meestal gemaakt van grafiet. Tijdens het ontladen van de batterij, laat de anode lithiumionen los terwijl en neemt de kathode juist lithiumionen op. Tijdens het opladen van de batterij worden deze processen omgekeerd.

Redox Flow

De batterijen bestaan uit 2 compartimenten met elektrolyt. Het op- en ontladen gebeurt door de vloeistoffen door een reactor-cel te pompen met daarin een membraan waardoor ionen kunnen worden uitgewisseld. Hoe groter het volume van de compartimenten en het vermogen van de reactor-cel, hoe meer opslagcapaciteit. Ze is dus zeer schaalbaar